Privacy Reglement

MOMIE kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MOMIE, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MOMIE verstrekt.

MOMIE kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam en persoonsgegevens
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

MOMIE verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan MOMIE uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit educatieve dienstverlening.

MOMIE  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

MOMIE verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@momie.nl  MOMIE zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

MOMIE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@momie.nl

MOMIE is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Beggelderdijk 14, 7091 HK Dinxperlo
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71197699
BTW nummer: NL001866464B66
Telefoon: 06-40411810
E-mailadres: info@momie.nl