Wat kan ik betekenen

Onderwijsbegeleiding ten aanzien van beelddenken (visueel leren)

Kinderen die vastlopen bij het automatiseren, het lezen niet onder de knie krijgen, een verhaal niet chronologisch kunnen vertellen, veel dromen, snel associëren. Dit alles kan samenhangen met een andere manier van denken. Beelddenken, ook wel visueel leren genoemd, is een manier van denken en aanpak die anders is dan taaldenkers.

Ik noem het een talent dat door een kind ontdekt mag worden. Bij dat ontdekken kan ik een rol spelen.  Want iedereen wil graag een weg vinden in onze talige wereld.

  • Signaleren met behulp van het Wereldspel. Onderzoek of uw kind beelddenkend is of niet.
  • Diagnosticeren: samen aan de slag om een weg te vinden in de talige wereld.
  • Training ‘Leren leren’ voor PO en VO, in groepsverband.
  • De kinderen leren dan:
  • Hoe hun hersenen werken
  • Wat hun voorkeursstijl is m.b.t. leren
  • Hoe ze taal en beeld kunnen combineren
  • Hoe ze Leren plannen
  • Teksten samenvatten
  • Het voorbereiden van een spreekbeurt.

Coachen van kinderen:

Eén op één in gesprek gaan met het kind zodat hun probleem duidelijk wordt en ze zelf verder kunnen. Dit kan op verschillende gebieden zijn.

Sociale vaardigheidstraining in groepsverband:

Eigen-Wijs voor schoolkinderen en Dit ben IK voor jongeren zijn trainingen waarin Eigenheid, Echtheid, Zelfbeeld, Communicatie en Emotionele weerbaarheid centraal staan.

De training versterkt het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren. Tevens worden handvatten geboden in de communicatie met de ander. De kracht ligt bij het leren van elkaar in de groep.

Dit in samenwerking met Brigitte Rensen.
Voor data van groepstrainingen klik hier